Danh sách

Cao sao vàng

0
Cao sao vàng - SĐK VD-24346-16 - Dầu xoa - Cao xoa. Cao sao vàng Cao xoa - Mỗi 3g cao chứa Menthol 33,66 mg; Camphor 584,16 mg; Tinh dầu bạc hà 178,22 mg; Tinh dầu tràm 643,56 mg; Tinh dầu hương nhu 56,44 mg; Tinh dầu quế 56,44 mg

Cao xoa định thống

0
Cao xoa định thống - SĐK VD-24914-16 - Dầu xoa - Cao xoa. Cao xoa định thống Cao xoa - Mỗi 8g cao chứa Menthol 0,3817mg; Camphor 1,0928mg; Tinh dầu bạc hà 1,1974mg; Tinh dầu tràm 0,5020mg; Tinh dầu quế 0,2562mg; Methyl salicylat 1,4484mg

Levofloxacin hydrochloride for Injection

0
Levofloxacin hydrochloride for Injection - SĐK VN-8703-04 - Khoáng chất và Vitamin. Levofloxacin hydrochloride for Injection Thuốc bột pha tiêm - Levofloxacine

Ikoquin

0
Ikoquin - SĐK VN-9460-05 - Khoáng chất và Vitamin. Ikoquin Viên nén - Ciprofloxacin

Ikorox 150

0
Ikorox 150 - SĐK VN-9809-05 - Khoáng chất và Vitamin. Ikorox 150 Viên nén - Roxithromycin

Ikocif-100

0
Ikocif-100 - SĐK VN-0165-06 - Khoáng chất và Vitamin. Ikocif-100 Viên nén bao phim-100mg - Cefpodoxime

Ikodrax

0
Ikodrax - SĐK VN-8369-04 - Khoáng chất và Vitamin. Ikodrax Viên nén - Cefadroxil

Ikodrax

0
Ikodrax - SĐK VN-8931-04 - Khoáng chất và Vitamin. Ikodrax Viên nén - Cefadroxil

Ikocif 200

0
Ikocif 200 - SĐK VN-8576-04 - Khoáng chất và Vitamin. Ikocif 200 Viên nén bao phim - Cefpodoxime

C-Pac

0
C-Pac - SĐK VN-0162-06 - Khoáng chất và Vitamin. C-Pac Viên nén bao phim-500mg - Ciprofloxacin