Danh sách

Mebipharavudin

0
Mebipharavudin - SĐK VD-19700-13 - Khoáng chất và Vitamin. Mebipharavudin Viên nén dài bao phim - Lamivudine 100mg

Ampiryl 4mg

0
Ampiryl 4mg - SĐK VD-21123-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Ampiryl 4mg Viên nén - Glimepirid 4mg

Glucofast 850

0
Glucofast 850 - SĐK VD-32002-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glucofast 850 Viên nén bao phim - Metformin hydroclorid 850mg

Glucofast 500

0
Glucofast 500 - SĐK VD-32001-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glucofast 500 Viên nén bao phim - Metformin hydroclorid 500mg

Sorsot

0
Sorsot - SĐK VD-25828-16 - Thuốc khác. Sorsot Hỗn dịch uống - Mỗi 5ml hỗn dịch chứa Ibuprofen 100mg

Parasorb

0
Parasorb - SĐK VD-25826-16 - Thuốc khác. Parasorb Viên nén - Paracetamol 500mg

Dainakol

0
Dainakol - SĐK VD-19207-13 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Dainakol Dung dịch nhỏ mắt - Diphenhydramin HCl 0,1%

Dainakol

0
Dainakol - SĐK VD-19207-13 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Dainakol Dung dịch nhỏ mắt - Diphenhydramin HCl 0,1%
Thuốc Tobracol - SĐK VD-29898-18

Tobracol

0
Tobracol - SĐK VD-29898-18 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tobracol Thuốc nhỏ mắt - Mỗi chai 5ml chứa Tobramycin 15mg

Winnol 750

0
Winnol 750 - SĐK VD-28143-17 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Winnol 750 Viên nén bao phim - Methocarbamol 750mg