Danh sách

Pamiray 300

0
Pamiray 300 - SĐK VN-6962-08 - Thuốc dùng chẩn đoán. Pamiray 300 Dung dịch tiêm - Iopamidol

Pamiray 370

0
Pamiray 370 - SĐK VN-6963-08 - Thuốc dùng chẩn đoán. Pamiray 370 Dung dịch tiêm - Iopamidol