Danh sách

Insic Suspension

0
Insic Suspension - SĐK VN-18841-15 - Thuốc khác. Insic Suspension Hỗn dịch - Ibuprofen 100mg/5ml
Thuốc Xalvobin 500mg film-coated tablet - SĐK VN-20931-18

Xalvobin 500mg film-coated tablet

0
Xalvobin 500mg film-coated tablet - SĐK VN-20931-18 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Xalvobin 500mg film-coated tablet Viên nén bao phim - Capecitabin 500 mg

Rewisca 150mg

0
Rewisca 150mg - SĐK VN-21195-18 - Thuốc hướng tâm thần. Rewisca 150mg Viên nang cứng - Pregabalin 150mg

Oxamed

0
Oxamed - SĐK VN-21193-18 - Thuốc hướng tâm thần. Oxamed Viên nén - Oxcarbazepine 300mg

Revvisca 75mg

0
Revvisca 75mg - SĐK VN-21725-19 - Thuốc hướng tâm thần. Revvisca 75mg Viên nang cứng - Pregabalin 75mg

Rewisca 50 mg

0
Rewisca 50 mg - SĐK VN-21724-19 - Thuốc hướng tâm thần. Rewisca 50 mg Viên nang cứng - Pregabalin 50 mg

Deslet

0
Deslet - SĐK VN-20712-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Deslet Si rô - Desloratadine 30mg/60ml

PV-Koff Syrup

0
PV-Koff Syrup - SĐK VN-21150-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. PV-Koff Syrup Sirô - Mỗi 5ml chứa Diphenhydramin hydroclorid 13,5mg; Ammoni clorid 131,5mg

Fexguard-180

0
Fexguard-180 - SĐK VN-21149-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexguard-180 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydrochlorid180mg