Danh sách

Kenzuda 5/12,5

0
Kenzuda 5/12,5 - SĐK VD-32025-19 - Thuốc tim mạch. Kenzuda 5/12,5 Viên nén - Enalapril maleat 5mg; Hydroclorothiazid 12,5mg

Captazib 25/12,5

0
Captazib 25/12,5 - SĐK VD-32024-19 - Thuốc tim mạch. Captazib 25/12,5 Viên nén - Captopril 25mg; Hydroclorothiazid 12,5mg

Captazib 25/25

0
Captazib 25/25 - SĐK VD-32937-19 - Thuốc tim mạch. Captazib 25/25 Viên nén - Captopril 25mg; Hydroclorothiazid 25mg

Kenzuda 10/12,5

0
Kenzuda 10/12,5 - SĐK VD-33648-19 - Thuốc tim mạch. Kenzuda 10/12,5 Viên nén - Enalapril maleat 10mg; Hydroclorothiazid 12,5mg

Zetavian

0
Zetavian - SĐK VD-29218-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Zetavian Thuốc cốm uống - Mỗi gói 1g chứa Betamethason 0,125mg; Dexclorpheniramin maleat 1mg

Maxibumol

0
Maxibumol - SĐK VD-30599-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Maxibumol Thuốc cốm uống - Mỗi gói 1 g chứa Ibuprofen 100mg; Paracetamol 250mg

Maxibumol fort

0
Maxibumol fort - SĐK VD-32548-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Maxibumol fort Thuốc cốm uống - Mỗi gối 1g chứa; Ibuprofen 200mg; Paracetamol 500mg