Danh sách

Cefotaxime Panpharma 500 mg

0
Cefotaxime Panpharma 500 mg - SĐK VN-22074-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefotaxime Panpharma 500 mg Bột pha tiêm - Cefotaxim (dưới dạng Cefotaxim natri) 500mg

Ciprofloxacin Panpharma

0
Ciprofloxacin Panpharma - SĐK VN-22072-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ciprofloxacin Panpharma Dung dịch truyền - Mỗi túi 200ml dung dịch chứa Ciprofloxacin 400mg;

Oxacilline Panpharma

0
Oxacilline Panpharma - SĐK VN-22319-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Oxacilline Panpharma Bột pha tiêm - Oxacillin (dưới dạng Oxacillin Natri) 1g

Capoluck

0
Capoluck - SĐK VD-32942-19 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Capoluck Dung dịch tiêm - Mỗi ống 10ml chứa Acid folinic (dưới dạng Calci folinat) 100mg

Antarene

0
Antarene - SĐK VN-21379-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Antarene Viên nén bao phim - Ibuprofen 100mg

Antarene codein 200mg/30mg

0
Antarene codein 200mg/30mg - SĐK VN-21380-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Antarene codein 200mg/30mg Viên nén bao phim - Ibuprofen 200mg; Codein phosphat hemihydrat 30mg

Antarene

0
Antarene - SĐK VN-22073-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Antarene Viên nén bao phim - Ibuprofen 200mg