Danh sách

Cảm cúm-ho Yba

0
Cảm cúm-ho Yba - SĐK VD-33656-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Cảm cúm-ho Yba Viên nang cứng - Mỗi viên chứa 150mg cao khô hỗn hợp dược liệu (tương đương Cát cánh 120 mg; Tử uyển 240 mg; Bách bộ 360 mg; Hạnh nhân 240 mg; Cam thảo 120 mg; Trần bì 240 mg); Kinh giới 240 mg

Cảm xuyên hương plus

0
Cảm xuyên hương plus - SĐK VD-33657-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Cảm xuyên hương plus Siro - Mỗi 60 ml siro chứa các chất chiết được từ dược liệu tương đương Xuyên khung 12 g; Bạch chi 14 g; Hương phụ 12 g; Quế chi 2 g; Sinh khương 0,5 g; Cam thảo bắc 0,5 g;
Thuốc Folitat dạ dày - SĐK VD-29242-18

Folitat dạ dày

0
Folitat dạ dày - SĐK VD-29242-18 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Folitat dạ dày Viên nang cứng - Mỗi viên nang cứng chứa Lá khôi 160 mg; Ô tặc cốt 120 mg; 24 mg cao khô tương đương dược liệu Khổ sâm 0,12 g; 24 mg cao khô tương đương dược liệu Dạ cầm 0,12 g; 24 mg cao khô tương đương dược liệu Cỏ hàn the 0,12 g

Hương liên hoàn

0
Hương liên hoàn - SĐK VD-27165-17 - Thuốc khác. Hương liên hoàn Viên hoàn cứng - Mỗi gói 4 g hoàn cứng chứa bột dược liệu Hoàng liên 1,6 g; Vân mộc hương 1,6 g; Đại hồi 0,04 g; Sa nhân 0,04 g; Quế nhục 0,02 g; Đinh hương 0,02 g

Tam thất bổ máu – YB

0
Tam thất bổ máu - YB - SĐK VD-33658-19 - Thuốc khác. Tam thất bổ máu - YB Viên nang cứng - Mỗi viên chứa 0,4g bột tam thất tương đương Tam thất 0,6 g

Thuốc ho thảo dược

0
Thuốc ho thảo dược - SĐK VD-33196-19 - Thuốc khác. Thuốc ho thảo dược Siro - Mỗi chai 100 ml chứa Cát cánh 6 g; Kinh giới 10 g; Tử uyển 10 g; Bách bộ 10 g; Hạnh nhân 10 g; Cam thảo 8 g;Trần bì 8 g; Mạch môn 10 g