Danh sách

Cefprozil 125 mg/5ml

0
Cefprozil 125 mg/5ml - SĐK VD-33659-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefprozil 125 mg/5ml Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi 5 ml hỗn dịch sau pha chứa Cefprozil (dưới dạng Cefprozil monohydrat) 125 mg