Danh sách

Betamethason

0
Betamethason - SĐK VD-31259-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Betamethason Viên nén - Betamethason 0,5mg

Dexamethason 0,5 mg

0
Dexamethason 0,5 mg - SĐK VD-31266-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexamethason 0,5 mg Viên nén - Dexamethason 0,5mg

Eu Tekynan

0
Eu Tekynan - SĐK VD-32554-19 - Thuốc phụ khoa. Eu Tekynan Viên nén đặt phụ khoa - Metronidazol 500mg; Neomycin sulfat 65.000IU; Nystatin 100.000IU

Trắc bách diệp

0
Trắc bách diệp - SĐK VD-30624-18 - Thuốc khác. Trắc bách diệp Nguyên liệu làm thuốc - Trắc bách diệp

Trữ ma căn

0
Trữ ma căn - SĐK VD-30626-18 - Thuốc khác. Trữ ma căn Nguyên liệu làm thuốc - Trữ ma căn

Sài đất

0
Sài đất - SĐK VD-30623-18 - Thuốc khác. Sài đất Nguyên liệu làm thuốc - Sài đất

Quế chi

0
Quế chi - SĐK VD-30622-18 - Thuốc khác. Quế chi Nguyên liệu làm thuốc - Quế chi

Ô tặc cốt

0
Ô tặc cốt - SĐK VD-30621-18 - Thuốc khác. Ô tặc cốt Nguyên liệu làm thuốc - Ô tặc cốt

Mã đề

0
Mã đề - SĐK VD-30618-18 - Thuốc khác. Mã đề Nguyên liệu làm thuốc - Mã đề

Liên tâm

0
Liên tâm - SĐK VD-30617-18 - Thuốc khác. Liên tâm Nguyên liệu làm thuốc - Liên tâm