Danh sách

Acyclovir 5%

0
Acyclovir 5% - SĐK VD-32955-19 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Acyclovir 5% Kem bôi da - Mỗi tuýp 10 g chứa Acyclovir 500 mg

Cefadroxil 250 mg

0
Cefadroxil 250 mg - SĐK VD-30630-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefadroxil 250 mg Viên nén bao phim - Cefadroxil (dưới dạng Cefadroxil monohydrat) 250 mg

Cefadroxil 500 mg

0
Cefadroxil 500 mg - SĐK VD-30631-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefadroxil 500 mg Viên nang cứng - Cefadroxil (dưới dạng Cefadroxil monohydrat) 500mg

Cefdinir 125mg

0
Cefdinir 125mg - SĐK VD-28775-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefdinir 125mg Thuốc cốm pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,5g chứa Cefdinir 125 mg

Nalidixic acid

0
Nalidixic acid - SĐK VD-32050-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Nalidixic acid Viên nén bao phim - Acid nalidixic 500mg

Cotrimoxazol 480 mg

0
Cotrimoxazol 480 mg - SĐK VD-31458-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cotrimoxazol 480 mg Viên nén - Sulfamethoxazol 400mg; Trimethoprim 80mg

Cimetidine

0
Cimetidine - SĐK VD-31457-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cimetidine Viên nén bao phim - Cimetidin 300mg

Cefadroxil 500 mg

0
Cefadroxil 500 mg - SĐK VD-32049-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefadroxil 500 mg Viên nén bao phim - Cefadroxil (dưới dạng Cefadroxil monohydrat) 500mg

Avis-Cefdinir 250mg

0
Avis-Cefdinir 250mg - SĐK VD-32048-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Avis-Cefdinir 250mg Bột pha hỗn dịch - Mỗi gói 1,5 g chứa Cefdinir 250 mg

Ofloxacin

0
Ofloxacin - SĐK VD-32957-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ofloxacin Viên nén bao phim - Ofloxacin 200 mg