Danh sách

Thuốc Pylotrip-kit - SĐK VN-6506-08

Pylotrip-kit

0
Pylotrip-kit - SĐK VN-6506-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Pylotrip-kit Viên nang + viên nén - Lansoprazole; Amoxicilin; Clarithromycin

Normelip 10

0
Normelip 10 - SĐK VN-5939-08 - Thuốc tim mạch. Normelip 10 Viên nén bao phim - Atorvastatin

Amlocard 5

0
Amlocard 5 - SĐK VN-22076-19 - Thuốc tim mạch. Amlocard 5 Viên nang cứng - Amlodipin (dưới dạng Amlodipin besilat) 5mg

Orafect

0
Orafect - SĐK VN-6505-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Orafect Bột pha hỗn dịch - Cefixime trihydrate

Orafect

0
Orafect - SĐK VN-5937-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Orafect Viên nang cứng - Cefixime trihydrate

Macrebid

0
Macrebid - SĐK VN-6504-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Macrebid Viên nang cứng - Cefixime trihydrate

Hepfovir

0
Hepfovir - SĐK VN-6503-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Hepfovir Viên nén bao phim - Adefovir dipivoxil

Goodfovir

0
Goodfovir - SĐK VN-5938-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Goodfovir Viên nén - Adefovir dipivoxil

Enfexia 250mg

0
Enfexia 250mg - SĐK VN-6502-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Enfexia 250mg Viên nén - Cefuroxim Axetil