Danh sách

Oresol 4,1 g

0
Oresol 4,1 g - SĐK VD-28170-17 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol 4,1 g Thuốc bột uống - Mỗi gói 4,1 g chứa Glucose khan 2,7g; Natri clorid 0,52g; Natri citrat dihydrat 0,58g; Kali clorid 0,30g

Oresol 20,5g

0
Oresol 20,5g - SĐK VD-32964-19 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol 20,5g Thuốc bột uống - mỗi gói 20,5g chứa glucose khan 13,5g; Kali clorid 1,5g; Natri clorid 2,6g; Natri citrat dihydrat 2,9g

Ceteco Prednisolon

0
Ceteco Prednisolon - SĐK VD-27173-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Ceteco Prednisolon Thuốc bột uống - Mỗi gói 1,5g chứa Prednisolon 5mg

Medgolds

0
Medgolds - SĐK VD-32963-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Medgolds Viên nén - Methylprednisolon 16mg

Cao ích mẫu TW3

0
Cao ích mẫu TW3 - SĐK VD-33172-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Cao ích mẫu TW3 Cao lòng - Mỗi chai 100ml chứa ích mẫu 80g; Hương phụ 25g; Ngải cứu 20g

Bát vị TW3

0
Bát vị TW3 - SĐK VD-33169-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Bát vị TW3 Viên nang cứng - Hoài sơn là gì' href='../thuoc-goc-2382/hoai-son.aspx'>Hoài sơn 150mg;Phụ tử chế 55mg; Quế 55mg; Trạch tả là gì' href='../thuoc-goc-2383/trach-ta.aspx'>Trạch tả 50mg; Cao đặc dược liệu tương đương (Thục địa 200mg; Sơn Thù 200mg; Bạch linh 150mg; Mẫu đơn bì 150mg; Trạch tả 100mg;Hoài sơn 50mg) 370mg

Bổ thận dương TW3

0
Bổ thận dương TW3 - SĐK VD-33170-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Bổ thận dương TW3 Hoàn cứng - Mỗi túi 5g chứa Thục địa 0,770g; Hoài sơn 0,385g; Khiếm thực 0,385g; Táo chua 0,385g; Thạch hộc 0,285g;Tỳ giải 0,195g; Phụ tử chế 0,095g; Quế 0,095g

Camsottdy.TW3

0
Camsottdy.TW3 - SĐK VD-33171-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Camsottdy.TW3 Viên nang cứng - Xuyên khung112mg; Khương hoạt 84mg; Phòng phong 56mg;Thương truật 56mg; Bạch chỉ 56mg; Sinh địa 56mg; Hoàng cầm 56mg; Cam thảo 28mg; Tế tân 28mg
Thuốc Hoàn an thai Foripharrm - SĐK VD-33173-19

Hoàn an thai Foripharrm

0
Hoàn an thai Foripharrm - SĐK VD-33173-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Hoàn an thai Foripharrm Hoàn cứng - Mỗi túi 5g chứaHoài sơn 600g;Thục địa 400g; Trữ ma căn 400g; Ngải cứu 400g; Tô ngạnh 210g; Tục đoạn 210g; Trần bì 100g; Hương phụ 100g; Sa nhân 100g; Cao xương hỗn hợp 80g

Trà rau má TW3

0
Trà rau má TW3 - SĐK VD-30554-18 - Thuốc khác. Trà rau má TW3 Thuốc cốm - Mỗi túi 5g chứa Cao đặc Rau má (tương đương 4g Rau má khô) 1g