Danh sách

Kidopar

0
Kidopar - SĐK VN-19837-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Kidopar Hỗn dịch uống - Paracetamol 120mg/5ml

Kidoblu

0
Kidoblu - SĐK VN-20245-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Kidoblu Hỗn dịch uống - Ibuprofen 100mg/5ml