Danh sách

Oresol new

0
Oresol new - SĐK VD-23143-15 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol new Thuốc bột uống - Mỗi gói 4,22g chứa Glucose khan (dưới dạng glucose monohydrate) 2,7 g; Natri clorid 0,52g; Kali clorid 0,3g; Trinatri citrat khan (dưới dạng Trinatri citrat. 2H20) 0,509 g
Thuốc Menystin - SĐK VD-22581-15

Menystin

0
Menystin - SĐK VD-22581-15 - Thuốc phụ khoa. Menystin Viên nén đặt âm đạo - Metronidazol 500mg; Nystatin 100 000 IU; Dexamethason acetat 0,3mg

Triamcinolon

0
Triamcinolon - SĐK VD-23149-15 - Thuốc khác. Triamcinolon Hỗn dịch tiêm - Triamcinolon acetonid 80mg/2ml

Chloramphenicol 1g

0
Chloramphenicol 1g - SĐK VD-23140-15 - Thuốc khác. Chloramphenicol 1g Thuốc bột pha tiêm - Cloramphenicol (dưới dạng Cloramphenicol natri succinat) 1g

Biracin – E

0
Biracin - E - SĐK VD-23135-15 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Biracin - E Dung dịch nhỏ mắt - Tobramycin (dưới dạng Tobramycin sulfat) 15mg/5ml
Thuốc Bidisol - SĐK VD-22579-15

Bidisol

0
Bidisol - SĐK VD-22579-15 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Bidisol Thuốc xịt mũi - Oxymetazolin HCl7,5mg/15ml
Thuốc Eyetamin - SĐK VD-24937-16

Eyetamin

0
Eyetamin - SĐK VD-24937-16 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Eyetamin Dung dịch nhỏ mắt - Mỗi lọ 10ml chứa Thiamin HCl 5mg; Riboflavin natri phosphat 0,5mg; Nicotinamid 40mg
Thuốc Oraptic - SĐK VD-24939-16

Oraptic

0
Oraptic - SĐK VD-24939-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Oraptic Bột đông khô pha tiêm - Omeprazol (dưới dạng Omeprazol natri) 40mg
Thuốc Oraptic 20 - SĐK VD-25869-16

Oraptic 20

0
Oraptic 20 - SĐK VD-25869-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Oraptic 20 Viên nang cứng - Omeprazol (dưới dạng pellet Omeprazol 8,5%) 20mg
Thuốc Supzolin - SĐK VD-23147-15

Supzolin

0
Supzolin - SĐK VD-23147-15 - Thuốc sát khuẩn. Supzolin Thuốc bột pha tiêm - Ceftezol (dưới dạng Ceftezol natri) 1g