Danh sách

Natri bicarbonat-1,4%

0
Natri bicarbonat-1,4% - SĐK VD-23765-15 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Natri bicarbonat-1,4% Dung dịch thuốc tiêm truyền - Natri hydrocarbonat 3,5g/250ml

Dexamethason

0
Dexamethason - SĐK VD-25856-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexamethason Dung dịch tiêm - Mỗi ml chứa Dexamethason phosphat (dưới dạng Dexamethason natri phosphat) 4mg

Bát vị

0
Bát vị - SĐK VD-33688-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Bát vị Viên nang cứng - Cao đặc hỗn hợp A 400mg (tương đương 1518mg dược liệu, gồm Thục địa 528mg; Hắc phụ tử 66mg; Sơn thù 264mg; Mẫu đơn bì 198mg; Hoài sơn 264mg; Bạch phục linh 198mg); Cao đặc hỗn hợp B 13mg (tương đương 264mg dược liệu, gồm có Quế chi 66mg; Trạch tả 198mg)

Bổ trung ích khí Hà Minh

0
Bổ trung ích khí Hà Minh - SĐK VD-33706-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Bổ trung ích khí Hà Minh Siro - Mỗi 100ml siro chứa Hoàng kỳ 10g; Đảng sâm 3g; 100ml siro chứa Cao lỏng (tương ứng Bách bộ 5g; bọ mắm 12g; cam thảo 1,1g; cát cánh 1,2g; mạch môn 5g) 3g; Bạch truật 3g; Đương quy 2g; Thăng ma 3g; Sài hồ 3g; Trần bì 3g; Gừng tươi 1,2g; Đại táo 10,2g
Thuốc Kidsjan Actiso - SĐK VD-27235-17

Kidsjan Actiso

0
Kidsjan Actiso - SĐK VD-27235-17 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Kidsjan Actiso Dung dịch uống - Mỗi ống 10ml chứa Cao khô actiso (tương đương 1,68g lá actiso) 280mg
Thuốc Dilagin - SĐK VD-32102-19

Dilagin

0
Dilagin - SĐK VD-32102-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Dilagin Viên nén bao phim - Cao đặc đinh lăng (tương đương hàm lượng acid oleanolic không dưới 0,04% tính theo chế phẩm khô kiệt) 150mg; Cao khô lá bạch quả (tương đương không dưới 24% flavonoid toàn phần) 30mg
Thuốc Cynara - SĐK VD-23760-15

Cynara

0
Cynara - SĐK VD-23760-15 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Cynara Viên nang cứng - Cao đặc Actiso (181) 200 mg
Thuốc Hadugast - SĐK VD-33694-19

Hadugast

0
Hadugast - SĐK VD-33694-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Hadugast Thuốc bột - Mỗi gói bột 3g chứa Bạch cập 0,5g; Bạch thược 0,5g; Bạch truật 0,5g; Cam thảo 0,1g; Nhân sâm 2.0g
Thuốc Viên nang ích mẫu - SĐK VD-28214-17

Viên nang ích mẫu

0
Viên nang ích mẫu - SĐK VD-28214-17 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Viên nang ích mẫu Viên nang cứng - Cao khô hỗn hợp 10,51 (tương đương 6,562g dược liệu gồm Ích mẫu 4,2g, hương phụ 1,312g, ngải cứu 1,05g) 625mg