Danh sách

Vitamin B1 0,01g

0
Vitamin B1 0,01g - SĐK VD-23133-15 - Thuốc khác. Vitamin B1 0,01g Viên nén - Thiamin mononitrat 10 mg

Bisepthabi

0
Bisepthabi - SĐK VD-20933-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Bisepthabi Viên nén - Sulfamethoxazol 400 mg; Trimethoprim 80 mg

Metrothabi

0
Metrothabi - SĐK VD-22268-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Metrothabi Viên nén - Metronidazol 250 mg

Ciprolthabi 500 mg

0
Ciprolthabi 500 mg - SĐK VD-23132-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ciprolthabi 500 mg Viên nén bao phim - Ciprofloxacin (dưới dạng ciprofloxacin HCl) 500 mg

Piracetam

0
Piracetam - SĐK VD-22577-15 - Thuốc hướng tâm thần. Piracetam Viên nang cứng - Piracetam 400 mg

Piracetam

0
Piracetam - SĐK VD-22578-15 - Thuốc hướng tâm thần. Piracetam Viên nén - Piracetam 800 mg

Paracetamol 325 mg

0
Paracetamol 325 mg - SĐK VD-20934-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracetamol 325 mg Viên nén - Paracetamol 325 mg

Paracetamol 500 mg

0
Paracetamol 500 mg - SĐK VD-22576-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracetamol 500 mg Viên nén - Paracetamol 500 mg

Fepa

0
Fepa - SĐK VD-25863-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fepa Viên nén - Paracetamol 400mg; Clorpheniramin maleat 2mg