Danh sách

Tarvineurin H5000

0
Tarvineurin H5000 - SĐK VN-5100-10 - Thuốc khác. Tarvineurin H5000 Bột đông khô pha tiêm - Thiamin HCl; Pyridoxin HCl; Cyanocobalamin

Tarvikit

0
Tarvikit - SĐK VN-1667-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Tarvikit Viên nén/viên nang - Lansoprazole (30mg), Tinidazole (500mg), Clarithromycin (250mg)

Omipin

0
Omipin - SĐK VN-0141-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Omipin Viên nang-20mg - Omeprazole

Cimetidine tablets BP 200mg

0
Cimetidine tablets BP 200mg - SĐK VN-1664-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Cimetidine tablets BP 200mg Viên nén-200mg - Cimetidine

Tarviazi

0
Tarviazi - SĐK VN-1665-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tarviazi Viên nang-250mg - Azithromycin

Tarvidro

0
Tarvidro - SĐK VN-1666-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tarvidro Viên nang-500mg - Cefadroxil

Tarvinicol

0
Tarvinicol - SĐK VN-0142-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tarvinicol Bột pha tiêm-1g - Chloramphenicol
Thuốc Brucipro-500 - SĐK VN-0139-06

Brucipro-500

0
Brucipro-500 - SĐK VN-0139-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Brucipro-500 Viên nén-500mg - Ciprofloxacin

Brutax

0
Brutax - SĐK VN-0140-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Brutax Bột pha tiêm-1g - Cefotaxime