Danh sách

Letroffam

0
Letroffam - SĐK VN-21201-18 - Thuốc khác. Letroffam Viên nén - Vinpocetin 10mg

Nancifam

0
Nancifam - SĐK VN-16634-13 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Nancifam Dung dịch nhỏ mắt - Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin hydrochlorid) 3mg/ml (0,3%w/v)

Mesaflor

0
Mesaflor - SĐK VN-21736-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Mesaflor Viên nén bao phim - Mesalazine 500mg
Thuốc Livosil 140mg - SĐK VN-18215-14

Livosil 140mg

0
Livosil 140mg - SĐK VN-18215-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Livosil 140mg Viên nang cứng - Silymarin 140mg

Solondo 10mg soft capsule

0
Solondo 10mg soft capsule - SĐK VN-21982-19 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Solondo 10mg soft capsule Viên nang mềm - Isotretinoin 10mg

Phocodex 10mg

0
Phocodex 10mg - SĐK VN-15300-12 - Thuốc tim mạch. Phocodex 10mg Viên nén - Enalapril maleate

Apamtor 10mg

0
Apamtor 10mg - SĐK VN-16632-13 - Thuốc tim mạch. Apamtor 10mg Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calcium) 10mg

Apamtor 20mg

0
Apamtor 20mg - SĐK VN-16633-13 - Thuốc tim mạch. Apamtor 20mg Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calcium) 20mg

Cathy-K

0
Cathy-K - SĐK VN2-8-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Cathy-K Viên nén bao phim - Anastrozole 1mg

Cathy-K

0
Cathy-K - SĐK VN-20681-17 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Cathy-K Viên nén bao phim - Anastrozole 1mg