Danh sách

Dầu gió Mekophar

0
Dầu gió Mekophar - SĐK VD-20950-14 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu gió Mekophar Dầu xoa - Mỗi 10ml chứa Eucalyptol 3,5g; Menthol 3,9g; Methyl salicylat 0,43g; Camphor 0,17g;

Metronidazole 500mg

0
Metronidazole 500mg - SĐK VD-30683-18 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazole 500mg Dung dịch tiêm truyền - Mỗi chai 100ml chứa Metronidazol 500mg

Mekofan

0
Mekofan - SĐK VD-19580-13 - Khoáng chất và Vitamin. Mekofan Viên nén - Sulfadoxine 500 mg; Pyrimethamine 25 mg

Mekofloquin 250

0
Mekofloquin 250 - SĐK VD-19112-13 - Khoáng chất và Vitamin. Mekofloquin 250 Viên bao phim - Mefloquine HCl 250 mg

Mekofloquin 250

0
Mekofloquin 250 - SĐK VD-19112-13 - Khoáng chất và Vitamin. Mekofloquin 250 Viên bao phim - Mefloquine HCl 250 mg

Mekocefaclor

0
Mekocefaclor - SĐK VD-30681-18 - Khoáng chất và Vitamin. Mekocefaclor Viên nang cứng - Cefaclor (dưới dạng Cefaclor monohydrat) 250mg

Griseofulvin 5%

0
Griseofulvin 5% - SĐK VD-19111-13 - Khoáng chất và Vitamin. Griseofulvin 5% Kem bôi da - Griseofulvin 500 mg

Griseofulvin 250mg

0
Griseofulvin 250mg - SĐK VD-19110-13 - Khoáng chất và Vitamin. Griseofulvin 250mg Viên nén - Griseofulvin 250 mg

Griseofulvin 250mg

0
Griseofulvin 250mg - SĐK VD-19110-13 - Khoáng chất và Vitamin. Griseofulvin 250mg Viên nén - Griseofulvin 250 mg

Griseofulvin 5%

0
Griseofulvin 5% - SĐK VD-19111-13 - Khoáng chất và Vitamin. Griseofulvin 5% Kem bôi da - Griseofulvin 500 mg