Danh sách

Paracetamol macopharma

0
Paracetamol macopharma - SĐK VN-22243-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracetamol macopharma Dung dịch tiêm truyền - Mỗi lml dung dịch chứa Paracetamol 10mg

Paracetamol macopharma

0
Paracetamol macopharma - SĐK VN-22244-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracetamol macopharma Dung dịch tiêm truyền - Mỗi lml dung dịch chứa Paracetamol 10mg