Danh sách

Levofloxacin hydrochloride Injection

0
Levofloxacin hydrochloride Injection - SĐK VN-2732-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Levofloxacin hydrochloride Injection Dung dịch tiêm-200mg/200ml Levofloxacin - Levofloxacine hydrochloride

Azithromycin and Sodium Chloride Injection

0
Azithromycin and Sodium Chloride Injection - SĐK VN-2731-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Azithromycin and Sodium Chloride Injection Dung dịch tiêm truyền-0,2g/100ml - Azithromycin