Danh sách

Ocehappy

0
Ocehappy - SĐK VD-33016-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Ocehappy Viên phân tán - Vardenafil (dưới dạng Vardenafil hydrochloride trihydrate) 10 mg

Vitamin B1

0
Vitamin B1 - SĐK VD-31326-18 - Thuốc khác. Vitamin B1 Viên nang mềm - Thiamin nitrat 100mg

Ocevesin 60

0
Ocevesin 60 - SĐK VD-29341-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Ocevesin 60 Viên nén - Alverin (dưới dạng Alverin citrat) 60mg
Thuốc Ocehepa - SĐK VD-28284-17

Ocehepa

0
Ocehepa - SĐK VD-28284-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Ocehepa Bột pha hỗn dịch uống - L-ornithin-L-aspartat

Ocedurin

0
Ocedurin - SĐK VD-32176-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Ocedurin Viên nén phân tán - Drotaverin hydroclorid 40mg

Ocevesin DT

0
Ocevesin DT - SĐK VD-32188-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Ocevesin DT Viên nén phân tán - Alverin citrat 60mg

Oceprava 10

0
Oceprava 10 - SĐK VD-30702-18 - Thuốc tim mạch. Oceprava 10 Viên nang cứng - Pravastatin natri 10mg

Ocedio 80/12,5

0
Ocedio 80/12,5 - SĐK VD-29339-18 - Thuốc tim mạch. Ocedio 80/12,5 Viên nén phân tán - Valsartan 80mg; Hydrochlorothiazid 12,5mg

Ocethizid 5/12,5

0
Ocethizid 5/12,5 - SĐK VD-29340-18 - Thuốc tim mạch. Ocethizid 5/12,5 Viên nén phân tán - Enalapril maleate 5mg; Hydrochlorothiazid 12,5mg

Oceritec 80/25

0
Oceritec 80/25 - SĐK VD-32184-19 - Thuốc tim mạch. Oceritec 80/25 Viên nén phân tán - Telmisartan 80mg; Hydrochlorothiazid 25mg