Danh sách

Eumintan

0
Eumintan - SĐK VD-23209-15 - Dầu xoa - Cao xoa. Eumintan Viên nang mềm - Eucalyptol 100 mg; Menthol 0,5 mg; Tinh dầu tần 0,18 mg; Tinh dầu gừng 0,5 mg
Thuốc Mekoclarixin - SĐK VNA-3628-00

Mekoclarixin

0
Mekoclarixin - SĐK VNA-3628-00 - Khoáng chất và Vitamin. Mekoclarixin Viên nén bao phim - Clarithromycin

Cepoxitil 50 Sachet

0
Cepoxitil 50 Sachet - SĐK VD-19590-13 - Khoáng chất và Vitamin. Cepoxitil 50 Sachet Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 50 mg

Cepoxitil 100 Sachet

0
Cepoxitil 100 Sachet - SĐK VD-19116-13 - Khoáng chất và Vitamin. Cepoxitil 100 Sachet Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100 mg

Cepoxitil 100 Sachet

0
Cepoxitil 100 Sachet - SĐK VD-19116-13 - Khoáng chất và Vitamin. Cepoxitil 100 Sachet Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100 mg

Water for injection 2ml

0
Water for injection 2ml - SĐK VD-23238-15 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Water for injection 2ml Dung môi pha tiêm - Nước cất pha tiêm 2 ml

Pymetphage-500

0
Pymetphage-500 - SĐK VD-30710-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Pymetphage-500 Viên nén bao phim - Metformin hydroclorid 500mg

Pyme M-Predni

0
Pyme M-Predni - SĐK VD-21724-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Pyme M-Predni Viên nén - Methylprednisolon 16 mg

Pymetphage 1000

0
Pymetphage 1000 - SĐK VD-23851-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Pymetphage 1000 Viên nén bao phim - Metformin HCl 1000 mg

Menison 16mg

0
Menison 16mg - SĐK VD-25894-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Menison 16mg Viên nén - Methylprednisolon 16mg