Danh sách

Sungin

0
Sungin - SĐK VD-27324-17 - Thuốc khác. Sungin Thuốc cốm - Mỗi gói 2g chứa Bạch phục linh 0,6g; Kha tử 0,6g; Nhục đậu khấu 0,6g; Hoàng liên 0,6g; Mộc hương 0,6g; Sa nhân 0,6g; Gừng khô 0,3g

Ofloxacin 0,3%

0
Ofloxacin 0,3% - SĐK VNA-4246-01 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Ofloxacin 0,3% Thuốc nhỏ mắt, tai - Ofloxacin