Danh sách

Vinathyrox 100 mcg

0
Vinathyrox 100 mcg - SĐK VD-19130-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Vinathyrox 100 mcg viên nén - levothyroxin natri 100 mcg

Vinathyrox 100 mcg

0
Vinathyrox 100 mcg - SĐK VD-19130-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Vinathyrox 100 mcg viên nén - levothyroxin natri 100 mcg

Fivedays

0
Fivedays - SĐK VD-21966-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Fivedays Viên nén - Mifepriston 10 mg

Maxxvictoria

0
Maxxvictoria - SĐK VD-25899-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Maxxvictoria Viên nén - Levonorgestrel 1,5mg

Thiamazol 5 mg

0
Thiamazol 5 mg - SĐK VD-26437-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Thiamazol 5 mg Viên nén bao phim - Thiamazol 5mg

Sildenafil 50 mg

0
Sildenafil 50 mg - SĐK VD-27328-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Sildenafil 50 mg Viên nén bao phim - Sildenafil (dưới dạng Sildenafil citrat) 50 mg

Propylthiouracil

0
Propylthiouracil - SĐK VD-28325-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Propylthiouracil Viên nén - Propylthiouracil 50 mg

Happynor 1

0
Happynor 1 - SĐK QLĐB-759-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Happynor 1 viên nén - Levonorgestrel1,5mg

Testosteron 40mg

0
Testosteron 40mg - SĐK VD-33771-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Testosteron 40mg Viên nang mềm - Testosteron undecanoat 40mg

Progesteron 100mg

0
Progesteron 100mg - SĐK VD-33812-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Progesteron 100mg Viên nang mềm - Progesteron 100mg