Danh sách

Thuốc Intratect - SĐK QLSP-0802-14

Intratect

0
Intratect - SĐK QLSP-0802-14 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Intratect Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Globulin miễn dịch người trong đó có chứa ít nhất 96% IgG - 50g/l

Pentaglobin

0
Pentaglobin - SĐK QLSP-0803-14 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Pentaglobin Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Globulin miễn dịch tiêm tĩnh mạch