Danh sách

Tedilod tablet

0
Tedilod tablet - SĐK VN-22082-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Tedilod tablet Viên nén bao phim - Rebamipide 100mg

Edten tablet

0
Edten tablet - SĐK VN-22080-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Edten tablet Viên nén bao phim - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi dihydrat) 20mg

Tocalus tablet

0
Tocalus tablet - SĐK VN-22329-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Tocalus tablet Viên nén - Trimebutin maleat 200mg

Luxbutin tablet

0
Luxbutin tablet - SĐK VN-22328-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Luxbutin tablet Viên nén - Trimebutin maleat 100mg

Padolac Tab

0
Padolac Tab - SĐK VN-22330-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Padolac Tab Viên nén bao phim - Mosaprid Citrat (dưới dạng Mosaprid citrat dihydrat 5,29mg) 5mg

Hurabine tablet

0
Hurabine tablet - SĐK VN-22327-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Hurabine tablet Viên nén - Trimebutin maleat 150mg

Dokiran

0
Dokiran - SĐK VN-22079-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Dokiran Viên nang cứng - Fluconazole 50 mg
Thuốc Skaba Tablet - SĐK VN-22081-19

Skaba Tablet

0
Skaba Tablet - SĐK VN-22081-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Skaba Tablet Viên nén bao phim - Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hydrat) 500mg

Atmuzyn 400

0
Atmuzyn 400 - SĐK VD-33792-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Atmuzyn 400 Viên nén phân tán - Amoxicilin (dưới dạng Amoxcilin trihydrat) 400mg; Acid clavulanic (dưới dạng Kali clavulanat) 57mg

Addofort 40

0
Addofort 40 - SĐK VN3-226-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Addofort 40 Viên nén bao phim - Febuxostat 40mg