Danh sách

Esozot

0
Esozot - SĐK VN-21726-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Esozot Viên nén bao tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi dihydrat) 20mg

Virtizin 5

0
Virtizin 5 - SĐK VN-21727-19 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Virtizin 5 Viên nang cứng - Flunarizin (dưới dạng flunarizin dihydrochlorid) 5mg

Deslorastal

0
Deslorastal - SĐK VN-21728-19 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Deslorastal Viên nén bao phim - Desloratadin 5 mg