Danh sách

Chemros

0
Chemros - SĐK VN-6512-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Chemros Viên nén bao phim - Rosiglitazone

Cealb

0
Cealb - SĐK VN-2735-07 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Cealb Dung dịch tiêm truyền-20% - Albumin

Levochem

0
Levochem - SĐK VN-8492-09 - Thuốc khác. Levochem Viên nén bao phim -

Cefichem-200

0
Cefichem-200 - SĐK VN-9045-09 - Thuốc khác. Cefichem-200 Viên nén -

Tinisyn

0
Tinisyn - SĐK VN-5312-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Tinisyn Viên nén bao phim - Tinidazole

Silichem

0
Silichem - SĐK VN-5311-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Silichem Viên nang cứng - Silymarin, Thiamine mononitrate, Riboflavin, Pyridoxine Hydrochloride, Nicotinamide, Ca Pantothenate

Comepar

0
Comepar - SĐK VN-5310-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Comepar Viên nang bao tan ở ruột - Lansoprazole enteric coated glubes

Chempyl kit

0
Chempyl kit - SĐK VN-5309-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Chempyl kit Kit đựng viên nang, viên nén bao phim 30mg Lansopr - Tinidazol, Clarithromycin, Lansoprazol

Chemrab

0
Chemrab - SĐK VN-6511-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Chemrab Viên bao tan trong ruột - Rabeprazole Sodium

Chempen

0
Chempen - SĐK VN-5308-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Chempen Viên nén bao tan trong ruột - Panoprazole sodium