Danh sách

Miracel

0
Miracel - SĐK QLĐB-765-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Miracel Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch - Mỗi 4ml dung dịch chứa Docetaxel khan 80mg

Miracel

0
Miracel - SĐK QLĐB-764-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Miracel Dung dịch đậm đặc pha truyền tĩnh mạch - Mỗi 1ml chứa Docetaxel khan 20mg

Calitaxel

0
Calitaxel - SĐK QLĐB-762-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Calitaxel Dung dịch đậm đặc pha truyền tĩnh mạch - Mỗi 43.4ml dung dịch đậm đặc chứa Paclitaxel 260mg

Calitaxel

0
Calitaxel - SĐK QLĐB-763-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Calitaxel Dung dịch đậm đặc pha truyền tĩnh mạch - Mỗi 50 ml dung dịch đậm đặc chứa Paclitaxel 300mg

Miracel

0
Miracel - SĐK QLĐB-789-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Miracel Dung dịch đậm đặc pha truyền tĩnh mạch - Mỗi 8ml chứa Docetaxel khan 160mg

Oxlatin

0
Oxlatin - SĐK QLĐB-790-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Oxlatin Dung dịch đậm dặc pha truyền tĩnh mạch - Mỗi 20ml dung dịch chứa Oxaliplatin 100mg

Oxlatin

0
Oxlatin - SĐK QLĐB-791-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Oxlatin Dung dịch tiêm - Mỗi lọ 10ml dung dịch chứa Oxaliplatin 50mg

Calitaxel

0
Calitaxel - SĐK QLĐB-718-18 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Calitaxel Dung dịch đậm đặc để pha truyền tĩnh mạch - Paclitaxel 150mg/25ml

Calitaxel

0
Calitaxel - SĐK QLĐB-719-18 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Calitaxel Dung dịch đậm đặc để pha truyền tĩnh mạch - Paclitaxel 30mg/5ml

Calitaxel

0
Calitaxel - SĐK QLĐB-717-18 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Calitaxel Dung dịch đậm đặc để pha truyền tĩnh mạch - Paclitaxel 100mg/16,67ml