Danh sách

Medi-Acyclovir 800

0
Medi-Acyclovir 800 - SĐK VD-30421-18 - Khoáng chất và Vitamin. Medi-Acyclovir 800 Viên nén - Acyclovir 800 mg

Dicsep

0
Dicsep - SĐK VD-31127-18 - Khoáng chất và Vitamin. Dicsep Viên nén bao tan trong ruột - Sulfasalazin 500 mg

Propylthiouracil

0
Propylthiouracil - SĐK VD-23589-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Propylthiouracil Viên nén - Propylthiouracil 100 mg

Imoglid

0
Imoglid - SĐK VD-26880-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Imoglid Viên nén - Repaglinid 1 mg

Indger 4

0
Indger 4 - SĐK VD-31764-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Indger 4 Viên nén - Glimepirid 4mg

Fistlow

0
Fistlow - SĐK VD-33474-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Fistlow Viên nén - Clomifene citrat 50 mg

Vagsur

0
Vagsur - SĐK VD-28997-18 - Thuốc phụ khoa. Vagsur Viên nang mềm đặt âm đạo - Clindamycin (dưới dạng Clindamycin phosphat) 100 mg; Clotrimazol 200 mg

Ritsu

0
Ritsu - SĐK VD-30425-18 - Thuốc khác. Ritsu Dung dịch uống - Mỗi ống 10 ml chứa Levocarnitin 1000 mg

Spydmax 0.75 M.IU

0
Spydmax 0.75 M.IU - SĐK VD-22929-15 - Thuốc khác. Spydmax 0.75 M.IU Thuốc bột uống - Mỗi gói chứa Spiramycin 750.000 IU

Spydmax 1.5 M.IU

0
Spydmax 1.5 M.IU - SĐK VD-22930-15 - Thuốc khác. Spydmax 1.5 M.IU Thuốc bột uống - Mỗi gói chứa Spiramycin 1.500.000 IU