Danh sách

Glucose 20%

0
Glucose 20% - SĐK VD-30704-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose 20% Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Glucose (Dextrose) 20%

Glucose 10%

0
Glucose 10% - SĐK VD-30703-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose 10% Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Glucose (Dextrose) 10%

ARTCEREB Irrigation and Perfusion Solution for Cerebrospinal Surgery

0
ARTCEREB Irrigation and Perfusion Solution for Cerebrospinal Surgery - SĐK VN-14120-11 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. ARTCEREB Irrigation and Perfusion Solution for Cerebrospinal Surgery dung dịch tưới rửa trong phẫu thuật não-tủy sống - glucose, chất điện giải

ARTCEREB Irrigation and Perfusion Solution for Cerebrospinal Surgery

0
ARTCEREB Irrigation and Perfusion Solution for Cerebrospinal Surgery - SĐK VN-14120-11 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. ARTCEREB Irrigation and Perfusion Solution for Cerebrospinal Surgery dung dịch tưới rửa trong phẫu thuật não-tủy sống - glucose, chất điện giải

Mixid H injection

0
Mixid H injection - SĐK VN-14626-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Mixid H injection nhũ dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Glucose; nhũ tương béo, acid amin, chất điện giải

Mixid L injection

0
Mixid L injection - SĐK VN-14627-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Mixid L injection nhũ tương tiêm truyền tĩnh mạch - Glucose, nhũ tương béo, acid amin, chất điện giải

Aminofluid

0
Aminofluid - SĐK VN-15862-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Aminofluid Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Hỗn hợp các acid amin, các chất điện giải, Glucose

Acetate Ringer’s

0
Acetate Ringer's - SĐK VD-24018-15 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Acetate Ringer's Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Mỗi 500ml chứa Natri clorid 3g; Kali clorid 0,15g; Calci clorid.2H2O 0,1g; Natri acetat.3H2O 1,9g

Dextrose 5% and sodium chloride 0,9%

0
Dextrose 5% and sodium chloride 0,9% - SĐK VD-29343-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dextrose 5% and sodium chloride 0,9% Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Mỗi 100ml chứa Dextrose anhydrous (tương đương Dextrose monohydrat 5g) 4,546g; Natri clorid 0,9g

Lactated Ringer’s

0
Lactated Ringer's - SĐK VD-25377-16 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Lactated Ringer's Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Mỗi 500ml chứa Calci clorid.2H2O 0,1g; Kali clorid 0,15g; Natri clorid 3g; Natri lactat 1,55g