Danh sách

Sonletab 250

0
Sonletab 250 - SĐK VN-13550-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Sonletab 250 Viên nén bao phim - Levofloxacin hemihydrate

Sonletab 500

0
Sonletab 500 - SĐK VN-13551-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Sonletab 500 Viên nén bao phim - Levofloxacin hemihydrate

Ceftriaxon – KMP

0
Ceftriaxon - KMP - SĐK VN-15304-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ceftriaxon - KMP Bột pha dung dịch tiêm - Ceftriaxon sodium

Cefotaxim

0
Cefotaxim - SĐK VN-15303-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefotaxim Bột pha dung dịch tiêm - Cefotaxime sodium

Cefazolin

0
Cefazolin - SĐK VN-14973-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefazolin Bột pha dung dịch tiêm - Cefazolin sodium

Kimacef

0
Kimacef - SĐK VN-20684-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Kimacef Bột pha dung dịch tiêm - Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim natri) 1,5g

Ceftum

0
Ceftum - SĐK VN-20683-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ceftum Bột pha dung dịch tiêm - Ceftazidim (dưới dạng bột hỗn hợp vô khuẩn Ceftazidime pentahydrate và natri carbonat) 1g

Quadrocef

0
Quadrocef - SĐK VN-20937-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Quadrocef Bột pha dung dịch tiêm - Cefepim (dưới dạng Cefepim hydroclorid) 1g

Ciprobid

0
Ciprobid - SĐK VN-20938-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ciprobid Dung dịch truyền tĩnh mạch - Ciprofloxacin 400mg/200ml