Danh sách

Nalomel 20mg

0
Nalomel 20mg - SĐK VN-21748-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Nalomel 20mg Viên nang cứng chứa vi hạt tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi dihydrat) 20mg

Nalomel 40mg

0
Nalomel 40mg - SĐK VN-21749-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Nalomel 40mg Viên nang cứng chứa vi hạt tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesi dihydrat) 40mg