Danh sách

Thuốc Albunorm 20% - SĐK 8861/QLD-KD

Albunorm 20%

0
Albunorm 20% - SĐK 8861/QLD-KD - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Albunorm 20% Dung dịch truyền - Human albumin
Thuốc Kalimate - SĐK VD-28402-17

Kalimate

0
Kalimate - SĐK VD-28402-17 - Thuốc khác. Kalimate Thuốc bột - Mỗi gói 5g chứa Calci polystyren sulfonat 5g