Danh sách

Viên nén Gliprim-2

0
Viên nén Gliprim-2 - SĐK VN-14979-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Viên nén Gliprim-2 Viên nén - Glimepiride

Viên nén Gliprim-4

0
Viên nén Gliprim-4 - SĐK VN-14980-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Viên nén Gliprim-4 Viên nén - Glimepiride

Viên nén bao tan trong ruột Rabzole-20

0
Viên nén bao tan trong ruột Rabzole-20 - SĐK VN-12953-11 - Thuốc khác. Viên nén bao tan trong ruột Rabzole-20 Viên nén bao tan trong ruột - Rabeprazole Sodium

Cofnil

0
Cofnil - SĐK VN-14054-11 - Thuốc khác. Cofnil Viên nén bao phim - Bromhexine HCl, Guaifenesin, Chlorpheniramine maleate, Paracetamol, Phenylephrine HCl

Cofnil

0
Cofnil - SĐK VN-14054-11 - Thuốc khác. Cofnil Viên nén bao phim - Bromhexine HCl, Guaifenesin, Chlorpheniramine maleate, Paracetamol, Phenylephrine HCl

TFill-10

0
TFill-10 - SĐK VN-12252-11 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. TFill-10 Viên nén bao phim - Tadalafil

L-Trizyn 5

0
L-Trizyn 5 - SĐK VN-15800-12 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. L-Trizyn 5 Viên nén bao phim - Levocetirizine 2HCl
Thuốc Viên nén bao phim L-Trizyn 10 - SĐK VN-14547-12

Viên nén bao phim L-Trizyn 10

0
Viên nén bao phim L-Trizyn 10 - SĐK VN-14547-12 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Viên nén bao phim L-Trizyn 10 Viên nén bao phim - Levocetirizine 2HCl