Danh sách

Levlong

0
Levlong - SĐK VD-31352-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Levlong Viên nén bao phim - Sildenafil (dưới dạng Sildenafil citrat) 50mg

Betawtodex

0
Betawtodex - SĐK VD-30762-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Betawtodex Viên nén - Betamethason 0,5mg

Prosidefin 100

0
Prosidefin 100 - SĐK VD-32310-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prosidefin 100 Viên nén bao phim - Sildenafil (dưới dạng Sildenafil citrat) 100mg

Limosold

0
Limosold - SĐK VD-33041-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Limosold Viên nén bao phim - Methylprednisolon 4mg

Swintanacin

0
Swintanacin - SĐK VD-32311-19 - Thuốc phụ khoa. Swintanacin Viên nén đặt phụ khoa - Natamycin 25mg

Maldena-Trigy

0
Maldena-Trigy - SĐK VD-32580-19 - Thuốc phụ khoa. Maldena-Trigy Viên nén đặt âm đạo - Metrontdazol 500mg; Nystatin 100.000 UI; Neomycin sulfat 65000 UI

Lodegald-Col

0
Lodegald-Col - SĐK VD-31355-18 - Thuốc khác. Lodegald-Col Viên nén - Colchicin 1mg

PUD-Tadalafil 20

0
PUD-Tadalafil 20 - SĐK VD-30038-18 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. PUD-Tadalafil 20 Viên nén bao phim - Tadalafil 20mg
Thuốc Ciacilove - SĐK VD-31350-18

Ciacilove

0
Ciacilove - SĐK VD-31350-18 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Ciacilove Viên nén bao phim - Tadalafil 10mg

Lodegald-Urso

0
Lodegald-Urso - SĐK VD-30765-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Lodegald-Urso Viên nang cứng - Acid ursodeoxycholic 300 mg