Danh sách

Tribestan

0
Tribestan - SĐK VN1-056-08 - Thuốc khác. Tribestan Viờn nộn bao phim - 250mg

Nimipsa

0
Nimipsa - SĐK VN-6141-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Nimipsa Viên nén phân tán - Nimesulide

DBL Fentanyl 100mcg/2ml

0
DBL Fentanyl 100mcg/2ml - SĐK VN-15858-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. DBL Fentanyl 100mcg/2ml Dung dịch tiêm - Fentanyl citrate

DBL Fentanyl 500mcg/10ml

0
DBL Fentanyl 500mcg/10ml - SĐK VN-15859-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. DBL Fentanyl 500mcg/10ml Dung dịch tiêm - Fentanyl citrate

DBL Pethidine Hydrochloride 100mg/2ml

0
DBL Pethidine Hydrochloride 100mg/2ml - SĐK VN-15860-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. DBL Pethidine Hydrochloride 100mg/2ml Dung dịch tiêm - Pethidine Hydrochloride
Thuốc Oxycontin - SĐK VN2-416-15

Oxycontin

0
Oxycontin - SĐK VN2-416-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Oxycontin Viên nén giải phóng kéo dài - Oxycodone hydrocloride 10mg

OxyNeo 5mg

0
OxyNeo 5mg - SĐK VN2-536-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. OxyNeo 5mg Viên nang - Oxycodone hydrochloride 5mg