Danh sách

Oresol

0
Oresol - SĐK VD-29957-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol Thuốc bột - Mỗi gói 27,9g chứa Glucose khan (dưới dạng Glucose monohydrat) 20g; Natri clorid 3,5g; Tri natricitrat khan (dưới dạng Tri natricitrat dihydrat) 2,545g; Kali clorid 1,5g

Kydheamo-3A

0
Kydheamo-3A - SĐK VD-27261-17 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Kydheamo-3A Dung dịch thẩm phân máu - Mỗi lít dung dịch chứa Natri clorid 161g; Kali clorid 5,5g; Magnesi clorid. 6H2O 3,7g; Acid acetic 8,8g; Calci clorid. 2H2O 9,7g
Thuốc Kydheamo-2A - SĐK VD-28707-18

Kydheamo-2A

0
Kydheamo-2A - SĐK VD-28707-18 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Kydheamo-2A Dung dịch thẩm phân máu - Mỗi 1000ml dung dịch chứa Natri clorid 210,7g; Kali clorid 5,222g; Calci Clorid. 2H2O 9,0g; Magnesi Clorid. 6H2O 3,558g; Acid acetic 6,310g; Dextrose 35,0g
Thuốc Kydheamo-1 B - SĐK VD-29307-18

Kydheamo-1 B

0
Kydheamo-1 B - SĐK VD-29307-18 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Kydheamo-1 B Dung dịch thẩm phân máu - Mỗi 1000ml chứa Natri hydrocarbonat 84g
Thuốc Kydheamo-2B - SĐK VD-30651-18

Kydheamo-2B

0
Kydheamo-2B - SĐK VD-30651-18 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Kydheamo-2B Dung dịch thẩm phân máu - Mỗi 1000ml chứa Natri clorid 30,5g; Natri hydrocarbonat 66g

Hydrocortison

0
Hydrocortison - SĐK VD-29954-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Hydrocortison Bột đông khô pha tiêm - Hydrocortison (dưới dạng Hydrocortison natri succinat) 100mg
Thuốc Lazibet MR 60 - SĐK VD-30652-18

Lazibet MR 60

0
Lazibet MR 60 - SĐK VD-30652-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Lazibet MR 60 Viên nén phóng thích kéo dài - Gliclazide 60mg
Thuốc Mefomid 850 - SĐK VD-27263-17

Mefomid 850

0
Mefomid 850 - SĐK VD-27263-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Mefomid 850 Viên nén bao phim - Metformin HCl 850mg
Thuốc Hoạt huyết dưỡng não BDF - SĐK VD-27260-17

Hoạt huyết dưỡng não BDF

0
Hoạt huyết dưỡng não BDF - SĐK VD-27260-17 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Hoạt huyết dưỡng não BDF Viên nang mềm - Cao khô Đinh lăng (tương đương rễ khô đinh lăng 1875mg) 150mg; Cao khô bạch quả (tương đương lá Bạch quả 200mg) 5mg

Oxacillin 1g

0
Oxacillin 1g - SĐK VD-30654-18 - Thuốc khác. Oxacillin 1g Bột pha tiêm - Oxacillin (dưới dạng Oxacillin Natri) 1g