Danh sách

Ikofluz

0
Ikofluz - SĐK VN-2165-06 - Khoáng chất và Vitamin. Ikofluz Viên nang-150mg - Fluconazole

Flikof

0
Flikof - SĐK VN-1179-06 - Khoáng chất và Vitamin. Flikof Viên nén bao phim-200mg - Oxfloxacin

China-Oel

0
China-Oel - SĐK VN-15374-12 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. China-Oel Dung dịch dùng ngoài - Tinh dầu bạc hà

Ikom

0
Ikom - SĐK VN-3886-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Ikom Viên nang chứa hạt bao tan trong ruột - Omeprazole

Ikofluz

0
Ikofluz - SĐK VN-2165-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ikofluz Viên nang-150mg - Fluconazole

Flikof

0
Flikof - SĐK VN-1179-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Flikof Viên nén bao phim-200mg - Oxfloxacin

Cefulife 250

0
Cefulife 250 - SĐK VN-3488-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefulife 250 Viên nén bao phim-250mg Cefuroxim - Cefuroxime acetyl

Cefulife 500

0
Cefulife 500 - SĐK VN-3489-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefulife 500 Viên nén bao phim-500mg Cefuroxim - Cefuroxime acetyl

Cefilife 100

0
Cefilife 100 - SĐK VN-3486-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefilife 100 Viên nén bao phim-100mg - Cefixime

Cefilife 200

0
Cefilife 200 - SĐK VN-3487-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefilife 200 Viên nén bao phim-200mg - Cefixime