Danh sách

Nysiod-M

0
Nysiod-M - SĐK VD-30767-18 - Thuốc phụ khoa. Nysiod-M Viên nang đặt âm đạo - Miconazol nitrat 200mg

Lengaza

0
Lengaza - SĐK VD-19149-13 - Thuốc khác. Lengaza Thuốc bột uống - Hỗn hợp Probiotic (gồm Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Lactobacillus rhamnosus) 100.000.000 CFU

Lengaza

0
Lengaza - SĐK VD-19149-13 - Thuốc khác. Lengaza Thuốc bột uống - Hỗn hợp Probiotic (gồm Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Lactobacillus rhamnosus) 100.000.000 CFU

L-Bio

0
L-Bio - SĐK VD-21035-14 - Thuốc khác. L-Bio Thuốc bột uống - Lactobacillus acidophilus (tương đương 100.000.000 CFU) 10 mg

Andonbio

0
Andonbio - SĐK VD-20517-14 - Thuốc khác. Andonbio Thuốc bột uống - Lactobacillus acidophilus (~100.000.000 CFU) 75 mg

Tanagimax

0
Tanagimax - SĐK VD-19638-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Tanagimax Viên nang mềm - Arginin hydroclorid 400 mg

Ausagel 100

0
Ausagel 100 - SĐK VD-30766-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Ausagel 100 Viên nang mềm - Docusate sodium 100mg

Airflat 80

0
Airflat 80 - SĐK VD-27400-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Airflat 80 Viên nang mềm - Simethicon 80mg

Doginine 200

0
Doginine 200 - SĐK VD-30041-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Doginine 200 Viên nang mềm - Arginin hydroclorid 200mg

Airflat 180

0
Airflat 180 - SĐK VD-29425-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Airflat 180 Viên nang mềm - Simethicon 180mg