Danh sách

Thuốc Salostad Gel - SĐK VD-22352-15

Salostad Gel

0
Salostad Gel - SĐK VD-22352-15 - Dầu xoa - Cao xoa. Salostad Gel Gel bôi da - L-Menthol 0,8g/10g; Methylsalicylat 1,5g/10g

Levofloxacin Stada 250 mg

0
Levofloxacin Stada 250 mg - SĐK VD-31396-18 - Khoáng chất và Vitamin. Levofloxacin Stada 250 mg Viên nén bao phim - Levofloxacin (dưới dạng levofloxacin hemihydrat) 250mg

Lamzitrio

0
Lamzitrio - SĐK VD-31398-18 - Khoáng chất và Vitamin. Lamzitrio Viên nén bao phim - Lamivudin 150mg; Nevirapin 200mg; Zidovudin 300mg

Clarithromycin Stada 250 mg

0
Clarithromycin Stada 250 mg - SĐK VD-31395-18 - Khoáng chất và Vitamin. Clarithromycin Stada 250 mg Viên nén bao phim - Clarithromycin 250mg

Pranstad 1

0
Pranstad 1 - SĐK VD-19192-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Pranstad 1 Viên nén - Repaglinid 1 mg

Pranstad 1

0
Pranstad 1 - SĐK VD-19192-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Pranstad 1 Viên nén - Repaglinid 1 mg

Glimepiride Stada 4 mg

0
Glimepiride Stada 4 mg - SĐK VD-23969-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimepiride Stada 4 mg Viên nén - Glimepirid 4 mg

Mindchange

0
Mindchange - SĐK QLĐB-509-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Mindchange Viên nén - Levonorgestrel 0,75 mg

Glimepiride Stada 2 mg

0
Glimepiride Stada 2 mg - SĐK VD-24575-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimepiride Stada 2 mg Viên nén - Glimepirid 2mg

Glimepiride Stada 4mg

0
Glimepiride Stada 4mg - SĐK VD-25490-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimepiride Stada 4mg Viên nén - Glimepirid 4mg