Danh sách

Glandin-E2 Vaginal Tablet

0
Glandin-E2 Vaginal Tablet - SĐK VN-22332-19 - Thuốc có tác dụng thúc đẻ cầm máu sau đẻ và chống đẻ non. Glandin-E2 Vaginal Tablet Viên nén đặt âm đạo - Dinoprostone 3mg