Danh sách

Viên nén Depil

0
Viên nén Depil - SĐK VN1-738-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Viên nén Depil viên nén - Desogestrel; Ethinyl Estradiol

Caltor-20

0
Caltor-20 - SĐK VN-5113-10 - Thuốc khác. Caltor-20 Viên nén bao phim - Atovastatin Calcium

Caltor-40

0
Caltor-40 - SĐK VN-5114-10 - Thuốc khác. Caltor-40 Viên nén bao phim - Atovastatin Calcium

Acunil 10mg FC Tablet

0
Acunil 10mg FC Tablet - SĐK VN-10029-10 - Thuốc khác. Acunil 10mg FC Tablet Viên nén bao phim - Ketorolac tromethamine

Acunil Injection 30mg/ml

0
Acunil Injection 30mg/ml - SĐK VN-10030-10 - Thuốc khác. Acunil Injection 30mg/ml Dung dịch tiêm - Ketorolac tromethamine

Noremox

0
Noremox - SĐK VN-12956-11 - Thuốc khác. Noremox Viên nang cứng - Natri Rabeprazole

Delta Perindoril Erbumine

0
Delta Perindoril Erbumine - SĐK VN-12265-11 - Thuốc khác. Delta Perindoril Erbumine Viên nén bao phim - Perindopril erbumine

Eurotobramin Eye Drops

0
Eurotobramin Eye Drops - SĐK VN-3888-07 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Eurotobramin Eye Drops Dung dịch nhỏ mắt - Tobramycin sulfate

Dapidong-150

0
Dapidong-150 - SĐK VN-3889-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Dapidong-150 Viên nén bao phim - Ranitidine hydrochloride
Thuốc Optiballs caps - SĐK VN-2742-07

Optiballs caps

0
Optiballs caps - SĐK VN-2742-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Optiballs caps Viên nang-20mg - Omeprazole