Danh sách

Furect I.V

0
Furect I.V - SĐK VN-9510-10 - Khoáng chất và Vitamin. Furect I.V Dung dịch tiêm truyền - Ciprofloxacin

Triamcinolone retard 80mg

0
Triamcinolone retard 80mg - SĐK VN-2176-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Triamcinolone retard 80mg Hỗn dịch tiêm-80mg/2ml - Triamcinolone acetonide

Onandis 5mg Tablet

0
Onandis 5mg Tablet - SĐK VN-9506-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Onandis 5mg Tablet Viên nén - Thiamazole

Methylprednisolone sodium succinate

0
Methylprednisolone sodium succinate - SĐK VN-2174-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Methylprednisolone sodium succinate Bột pha tiêm-125mg Methyl prednisolon - Methylprednisolone sodium succinate

Methyprednisolone sodium succinate

0
Methyprednisolone sodium succinate - SĐK VN-2173-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Methyprednisolone sodium succinate Bột pha tiêm-500mg Methyl predníolon - Methylprednisolone sodium succinate

Metformin 850mg

0
Metformin 850mg - SĐK VN-5320-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metformin 850mg Viên nén bao phim - Metformin

Clerix 40mg

0
Clerix 40mg - SĐK VN-5318-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Clerix 40mg Bột pha tiêm 40mg Methylprednisol - Methylprednisolone sodium succinate

Tulextam

0
Tulextam - SĐK VN-13565-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Tulextam hỗn dịch tiêm - Triamcinolone acetonide

Mezidtan 125mg

0
Mezidtan 125mg - SĐK VN-12958-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Mezidtan 125mg Bột pha tiêm - Methylprednisolone sodium succinate

Skecalin

0
Skecalin - SĐK VN-9508-10 - Thuốc khác. Skecalin Dung dịch tiêm - Calcitonin Salmon