Danh sách

Medaxone

0
Medaxone - SĐK VN-7816-03 - Khoáng chất và Vitamin. Medaxone Bột pha dung dịch tiêm - Ceftriaxone

Eremfat 150

0
Eremfat 150 - SĐK VN-1727-06 - Khoáng chất và Vitamin. Eremfat 150 Viên nén bao phim-150mg - Rifampicin

Eremfat 300

0
Eremfat 300 - SĐK VN-1728-06 - Khoáng chất và Vitamin. Eremfat 300 Viên nén bao phim-300mg - Rifampicin

EMB-Fatol

0
EMB-Fatol - SĐK VN-1248-06 - Khoáng chất và Vitamin. EMB-Fatol Viên nén bao phim-400mg - Ethambutol hydrochloride
Thuốc Dexamethason 0

Dexamethason 0,5mg

0
Dexamethason 0,5mg - SĐK VNA-4454-01 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexamethason 0,5mg Viên nén - Dexamethasone

Penresit 1 mg

0
Penresit 1 mg - SĐK VN-22335-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Penresit 1 mg Viên nén - Repaglinide lmg

Poved

0
Poved - SĐK VN-3586-07 - Thuốc phụ khoa. Poved Viên đặt âm đạo-200mg - Povidone Iodine

Terizidon

0
Terizidon - SĐK VN1-274-10 - Thuốc khác. Terizidon Viên nang - Terizidone

Vincristine

0
Vincristine - SĐK VN1-128-09 - Thuốc khác. Vincristine Dung dịch thuốc tiêm - Vincristine sulfate

Cycloson 100

0
Cycloson 100 - SĐK VN-10931-10 - Thuốc khác. Cycloson 100 Viên nang chứa bột dùng để hít - Beclomethasone dipropionate