Danh sách

Biacti – Đương quy dưỡng huyết Xuân Quang

0
Biacti - Đương quy dưỡng huyết Xuân Quang - SĐK VD-30799-18 - Thuốc khác. Biacti - Đương quy dưỡng huyết Xuân Quang Viên nang cứng - Mỗi viên chứa 477 mg cao đặc hỗn hợp dược liệu tương đương Ích mẫu 1800 mg; Diên hồ sách 1800 mg; Hương phụ 870 mg; Đương quy 870 mg; Bạch truật 870 mg; Bạch thược 870 mg; Đại hoàng 870 mg; Thục địa 710 mg; Xuyên khung 440 mg; Phục linh 440 mg

Ngân kiều giải độc Xuân Quang

0
Ngân kiều giải độc Xuân Quang - SĐK VD-33847-19 - Thuốc khác. Ngân kiều giải độc Xuân Quang Viên hoàn cứng - Mỗi 50g hoàn cứng chứa Kim ngân hoa 10 g; Liên kiều 10 g; Diệp hạ châu 10 g; Bồ công anh 7,5 g; Mẫu đơn bì 7,5 g; Đại hoàng 5 g