Danh sách

Sodium Chloride Injection 500ml :4,5g

0
Sodium Chloride Injection 500ml :4,5g - SĐK VN-14562-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sodium Chloride Injection 500ml :4,5g Dung dịch truyền tĩnh mạch - Natri Chloride

Sodium Chloride Injection 500ml :4,5g

0
Sodium Chloride Injection 500ml :4,5g - SĐK VN-14563-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sodium Chloride Injection 500ml :4,5g Dung dịch truyền tĩnh mạch - Natri Chloride

Ringer Lactate Intravenous Infusion

0
Ringer Lactate Intravenous Infusion - SĐK VN-15335-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Ringer Lactate Intravenous Infusion Dung dịch tiêm truyền - Dung dịch Natri lactat (60% w/w); natri Chlorid; Kali Chlorid; Calci Chlorid dihydrat

Ringer Lactate Intravenous Infusion

0
Ringer Lactate Intravenous Infusion - SĐK VN-15334-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Ringer Lactate Intravenous Infusion Dung dịch tiêm truyền - Dung dịch Natri lactat (60% w/w); natri Chlorid; Kali Chlorid; Calci Chlorid dihydrat

Compound Sodium Lactate and Glucose Injection 500ml

0
Compound Sodium Lactate and Glucose Injection 500ml - SĐK VN-15333-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Compound Sodium Lactate and Glucose Injection 500ml Dung dịch tiêm truyền - Dung dịch Natri lactat (60% w/w); natri Chlorid; Kali Chlorid; Calci Chlorid dihydrat

Compound Sodium Lactate and Glucose Injection 500ml

0
Compound Sodium Lactate and Glucose Injection 500ml - SĐK VN-15804-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Compound Sodium Lactate and Glucose Injection 500ml Dung dịch tiêm truyền - Dung dịch Natri lactat (60% w/w); natri Chlorid; Kali Chlorid; Calci Chlorid dihydrat

Glucose Injection 500ml:25g

0
Glucose Injection 500ml:25g - SĐK VN-14561-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose Injection 500ml:25g Dung dịch truyền tĩnh mạch - Glucose

5% Glucose Injection 500ml:25g

0
5% Glucose Injection 500ml:25g - SĐK VN-15332-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. 5% Glucose Injection 500ml:25g Dung dịch tiêm truyền - Glucose (khan)

Sodium Chloride Injection 0,9%

0
Sodium Chloride Injection 0,9% - SĐK VN-20698-17 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sodium Chloride Injection 0,9% Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Natri chlorid 4,5g/500ml

Glucose injection 5%

0
Glucose injection 5% - SĐK VN-20435-17 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose injection 5% Dung dịch tiêm truyền - Glucose 5g/100ml