Danh sách

Rabsun-20

0
Rabsun-20 - SĐK VN-5207-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Rabsun-20 Bột pha tiêm - Rabeprazole Natri

Pantosun-40

0
Pantosun-40 - SĐK VN-5206-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Pantosun-40 Bột pha tiêm - Pantoprazole Natri

Indogrel 75

0
Indogrel 75 - SĐK VN-12321-11 - Thuốc tim mạch. Indogrel 75 Viên nén bao phim - Clopidogrel bisulfate

Ampodox-100

0
Ampodox-100 - SĐK VN-14073-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ampodox-100 Viên nén phân tán - Cefpodoxime proxetil

Ampodox-100

0
Ampodox-100 - SĐK VN-14073-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ampodox-100 Viên nén phân tán - Cefpodoxime proxetil