Danh sách

Handine 10%

0
Handine 10% - SĐK VD-26495-17 - Thuốc sát khuẩn. Handine 10% Dung dịch dùng ngoài - Mỗi 50 ml chứa Povidon iod 5g